Preinscripció Online

Oferta de places escola bressol Els Belluguets, curs 2020-2021

Dades de l’alumne/a

Cognoms:

Núm: Pis:

CP:

Telèfon Mòbil:


Curs: 0-11-22-3

NenNena, Nacionalitat:

CatalàCastellà , Altres:

Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora

, Nom i Cognoms:
, Nom i Cognoms:

Dades escolars de l’alumne/a


SINO

Declaració del pare/mare, tutor/a legal

Nom i Cognoms: , com a , declaro que són certes les dades que faig constar en aquest formulari.


Drets: en qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la teva informació.