Metodologia

La metodologia de l’escola beu de diferents fonts, i tot i que no hi ha cap línia amb més pes que altre, pensem que la nostra és una proposta:

Activa / Oberta/ Lliure/ Motivadora/ Experimental i vivencial / sociabilitzadora/ diversificada/ amb valors/ amb límits i rutines/ que té en compte els infants des de la seva vessant individual i alhora col·lectiva. I amb l’objectiu de tenir a l’escola infants feliços amb ganes d’explorar i provar.

De cares a les propostes que volem que trobin els infants als diferents espais de l’escola, busquem que siguin propostes obertes i lliures, i sovint també interedats. Busquem proposar microespais dins dels aules, el pati, les zones comunes que permetin als nostres infants desenvolupar totes les seves capacitats amb materials motivadors, i amb la seva pròpia experiència i el nostre acompanyament.

Alhora, procurem donar la màxima importància a les rutines i hàbits del dia a dia….moments que creiem que són del tot claus (i molt enriquidors) per al creixement integral dels nostres infants. Així doncs, donem molt de valor a compartir aquests moments quotidians.

LORIS